» VinschoolTên công trình: Hệ thống trường học và trường mầm non Vinschool
Giá trị các hợp đồng: 3.632.569.158 đ

Năm thực hiện: 2013-2015