» Vinpearl Phú Quốc - Khách sạn

Tên công trình: Khách sạn Vinpearl Phú Quốc
Giá trị hợp đồng: 3.352.359.322 đ
Năm: 2015


» Dự án khác: