» Vinhomes Times CityTên công trình: 
Vinhomes Times City
Giá trị các hợp đồng thực hiện: 85.276.834.668 đ
Năm: 2012 - 2015


» Dự án khác: