» Vinpearl Đảo Rều Hạ Long

 

Tên công trình: Khách sạn Vinpearl Đảo Rều Hạ Long
Giá trị hợp đồng: 3.012.594.638 đ
Năm: 2015


» Dự án khác: