» Vinhomes Royal City

 

Tên công trình: 
Hệ thống căn hộ tòa R6 Vinhomes Royal City
Giá trị hợp đồng: 10.437.207.796 đ
Năm: 2015


» Dự án khác: