» Vinhomes Riverside

Tên công trình: Biệt thự Vinhomes Riverside
Giá trị các hợp đồng: 7.997.662.242 đ
Năm: 2011 - 2015


» Dự án khác: