» Vinpearl Premium Nha Trang Bay - Khách sạn

 

Tên công trình: Khách sạn Vinpearl Premium Nha Trang Bay
Giá trị hợp đồng: 5.281.532.190 đ
Năm: 2014-2015


» Dự án khác: