» HUD3 Tower Hà Đông

 

Tên công trình: Hệ thống căn hộ HUD3 Tower Hà Đông
Giá trị hợp đồng: 8.500.000.000 đ
Năm: 2014


» Dự án khác: