» HUDLAND Việt Hưng

 

Tên công trình: Hệ thống căn hộ tòa GH3, GH6 HUDLAND Việt Hưng
Giá trị hợp đồng: 5.500.000.000 đ
Năm: 2013-2015


» Dự án khác: