Dòng sản phẩm được thiết kế với chất lượng cao nhất. Cốt HDF( cốt xanh) được sản xuất từ gỗ rừng nhiệt đới nên độ trương nở khi ngập nước là thấp nhất. Lượng sáp và keo được tăng cường khi xử lý sợi gỗ nên khả năng phục hồi sau khi ngập nước đạt tới 99%.
Thông số sản phẩm
Kích thước có 2 loại: 1208x141x12mm  và 802x110x12mm
Bảo hành 15 năm và 2 năm đối với ngập nước
Tấm/hộp: 12 tấm và 22 tấm
M2/hộp: 2,0439m2 và 1,94m2
Độ chống mài mòn: AC4
Lực liên kết nội: IC2