D-Class là dòng kinh tế, độ dày 8mm,cốt trắng. phù hợp cho các khu vực như trung tâm thương mại

Thông số sản phẩm
+ Kích thước: 802x123x8mm
+ Tấm/hộp: 32 tấm
+ M2/hộp: 3.156672
+ Độ chống mài mòn: AC3
+ Lực liên kết nội: IC2
+ Bảo hành: 10 năm