» S-Class

Kích thước: 1223x130x12mm
Tấm/hộp: 14 tấm. M2/hộp: 2,225 m2

Kích thước: 1208x130x12mm
Tấm/hộp: 14 tấm. M2/hộp: 2,198 m2

Kích thước: 1208x148x12mm
Tấm/hộp: 12 tấm. M2/hộp: 2,145 m2

(Màu sắc hình ảnh trên máy tính có thể không đúng với thực tế, đề nghị quý khách xem trực tiếp tại showroom hoặc mẫu thật)

http://sango.us/san-go-inovar http://sango.us/san-go-cong-nghiep http://sango.us/bao-gia-2015 http://sango.us/san-go-kronoswiss http://sango.us/san-go-robina http://sango.us/san-go-janmi www.sango.us http://sanngoaitroi.com http://sanngoaitroi.com/san-go-ngoai-troi-tecwood http://sanngoaitroi.com/san-go-be-boi http://sanngoaitroi.com/san-go-san-vuon http://sanngoaitroi.com/san-go-phong-tam http://sanngoaitroi.com/san-nhua-gia-go-ngoai-troi http://sanngoaitroi.com/san-go-ban-cong http://sanngoaitroi.com/vi-go-nhua

 


» Xem thêm sản phẩm khác: