» D-Class

Kích thước tấm: 812x130x8mm

Hộp: 32 tấm

M2/hộp: 3,3363m2

D-Class là dòng kinh tế, độ dày 8mm, cốt trắng


» Xem thêm sản phẩm khác: