Cung cấp cửa gỗ cho Dự án Vincity Ocean Park, Hà Nội (4500 bộ cửa)